28 September 2021

Message ini adalah kelanjutan dari messages kemarin.

Kita sedang membahas tentang gambar besar yang Tuhan ingin untuk kita pahami.

1. Tuhan menghendaki untuk kita mulai membangun kehidupan doa yang profetik.

2. Tuhan berfirman: Berfokuslah kepada-Ku dan rencana-Ku, perhatikan dengan saksama apa yang Roh-Ku akan lakukan dan beri dirimu selalu available untuk menjadi partner kerja-Ku di bumi ini! 

Ada terlalu banyak orang yang dengan penuh semangat terus sibuk menggali rencana jahat dari Musuh. Tapi sementara mereka melakukan hal tersebut, mereka sendiri menjadi semakin tawar hati dan merasa tidak berdaya, bahkan merasa menjadi korban. Sadarilah, terlepas dari apa pun yang menjadi rancangan jahat Musuh, dalam kedaulatan-Ku, akan dengan mudah Aku balikkan justru menjadi panggung untuk memunculkan anak-anak-Ku dan dari kehidupan mereka mulai mendemonstrasikan kemuliaan-Ku!

Semakin gelap dan pekat dunia ini, artinya akan ada semakin banyak orang yang terikat oleh kesengsaraan, kesedihan, depresi, ketawaran hati, perkabungan dan berbagai tekanan hidup lainnya. Lihatlah itu semua sebagai ladang yang sudah sangat masak dan siap untuk dituai! Ada begitu banyak orang yang membutuhkan jamahan-Ku! Dan Aku mau menjamah kehidupan mereka melalui keberadaaan sehari-harimu!

Matius 9:36-38 (FAYH)  Ia merasa kasihan sekali terhadap orang banyak yang datang, sebab persoalan mereka begitu sulit dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan atau ke mana mereka harus mencari pertolongan. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. “Tuaian begitu banyak, tetapi yang menuai sedikit sekali, ” kata-Nya kepada para murid-Nya. “Oleh karena itu, berdoalah kepada Pemilik tuaian, dan mintalah kepada-Nya supaya mempekerjakan lebih banyak penuai di ladang-Nya. “

Yesaya 25:7-9 (TB)  Dan di atas gunung ini TUHAN akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya; dan Tuhan ALLAH akan menghapuskan air mata dari pada segala muka; dan aib umat-Nya akan dijauhkan-Nya dari seluruh bumi, sebab TUHAN telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata: “Sesungguhnya, inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah TUHAN yang kita nanti-nantikan; marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakan-Nya!” 

Yesaya 49:24-25 (TB)  Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh, beginilah firman TUHAN: “Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos, sebab Aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau dan Aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. 

Tuhan menghendaki, melalui doa-doa profetik yang umat-Nya panjatkan, mereka justru akan mengalami pekerjaan firman dan Roh yang mengkondisikan mereka jadi rela untuk mengosongkan diri dari berbagai ambisi atau cita-cita serta rencana manusiawi yang selama ini menggerakkan hidup mereka. Dan memberi diri untuk selalu available guna menerima impartasi hati Tuhan atau rancangan Bapa atas kehidupan mereka!

Hanya mereka yang mau mengosongkan dirinya, yang akan mengalami pengalaman bagaimana hidupnya dipenuhi dengan isi hati Bapa dan mereka akan menikmati adanya perjanjian abadi yang Bapa ikatkan dengan kehidupan mereka!

Yesaya 55:3-5 (TB)  Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada-Ku; dengarkanlah, maka kamu akan hidup! Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang Kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, Aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa; sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kaukenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena TUHAN, Allahmu, dan karena Yang Mahakudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. 

Alkitab menegaskan bahwa mereka yang menerima perjanjian dengan Bapa, akan Dia munculkan menjadi saksi-Nya dan menerima otoritas atas suku-suku bangsa untuk menggembalakan mereka dalam Kebenaran-Nya! Saya percaya, mereka yang berjalan dalam penggenapan isi hati Bapa akan memainkan peranan yang sangat penting untuk terjadinya pencurahan Roh atas bangsa-bangsa dan seluruh umat manusia!

Yesaya 32:14-18 (TB)  Sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan Menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Sampai dicurahkan kepada kita Roh dari atas: Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tenteram di tempat peristirahatan yang aman. 

Kita akan menjadi saksi hidup bahkan pemeran utama untuk tergenapinya nubuatan berikut:

Yoel 2:28 (TB)  “Kemudian dari pada itu akan terjadi, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat; orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. 

#AkuCintaTuhan

Ps. Steven Agustinus

_________

Dapatkan renungan harian Ps. Steven Agustinus (text, quote & audio) setiap harinya melalui Whatsapp Anda, dengan cara mendaftarkan diri:
Nama, Kota, No Whatsapp
Kirim ke nomor 0888-6132-106